۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ مرداد   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند   

 

 

دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

 

                     

             

ریاست دانشگاه

 

درجه علمی : فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

 

 

034-31325820                                                                                        
hr_rashidinejad@kmu.ac.ir  

 


 

 

دکتر رضا ملک پور افشار

  

                                        

                                                              

    

 

معاون آموزشی

 

درجه علمی : دکترای تخصصی پاتولوژی

مرتبه علمی: استاد

 

 

  

 

 

    034-31325636                                                                                                                                         
    malekpour@kmu.ac.ir           

 

 

دکتر حسین صافی زاده 

 

                                                                                                                    

    

معاون بهداشتی 

 

درجه علمی : دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: استاد

 

 

 

 

034-32114848                                                                                        
hsafizadeh@kmu.ac.ir  

 


 

 

دکتر عباس پرداختی

                                                                                 

          

 

                                                                                                                                                    

 

معاون تحقیقات و فناوری

 

درجه علمی : دکترای تخصصی فارماسیوتیکس 

مرتبه علمی: استاد

 

 

 

 

 

034-32263855                                                                                                                                         
abpardakhty@kmu.ac.ir  

 

 

دکتر مسعود مقدری 

  

   

 

                                                                                               

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

درجه علمی : دکترای تخصصی طب ایرانی

مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

 

034-31325733                                                                                        
moghadari@kmu.ac.ir  

 


 

 

دکتر محسن بارونی

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

درجه علمی : دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

 

 

 

034-31325301                                                                                                                                         
m_barouni@kmu.ac.ir  

 

 

دکتر مرتضی هاشمیان

 

         

 

                                                                                                                      

معاون درمان

 

درجه علمی : دکترای تخصصی بیهوشی - فلوشیپ درد

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

 

 

034-32113012                                                                                        
mortezahashemian@kmu.ac.ir  

 


 

 

دکتر علی اسدی پور

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

معاون غذا و دارو

 

درجه علمی : دکترای تخصصی شیمی دارویی

مرتبه علمی: استاد

 

 

 

 

 

034-31325915                                                                                                                                         
aliasadipour@kmu.ac.ir