۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد

جشنواره مجازی غدیر
۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
ویژه دانشگاهیان دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و دانشکده های سیرجان و زرند
جشنواره مجازی غدیر
اطلاعیه جدید ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۸ تير
محل برگزاری آزمون
اطلاعیه جدید ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
لغو آزمون عمومی
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ تير
فراخوان هفدهم جذب هیات علمی دانشگاه
لغو آزمون عمومی
اطلاعیه ثبت نام آزمون
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
رشته بهیاری
اطلاعیه ثبت نام آزمون
اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
آزمون دوره های تکميلی تخصصی (فلوشيپ)
اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام
اعلام فهرست واجدین شرایط شرکت در مصاحبه تخصصی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ خرداد
رشته شغلی کارشناس تریاژ تلفنی آزمون استخدامی 99/11/24
اعلام فهرست واجدین شرایط  شرکت در مصاحبه تخصصی
اعلام فهرست واجدین شرایط رشته شغلی فوریتهای پزشکی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
جهت شرکت در مصاحبه تخصصی
اعلام فهرست واجدین شرایط رشته شغلی فوریتهای پزشکی
اطلاعیه مهم
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۳ فروردين
تمدید مهلت ثبت نام آزمون فلوشیپ به ویرایش
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين
قابل توجه داوطلبین محترم رشته شغلی فوریت های پزشکی
اطلاعیه مهم
تعویق زمان برگزاری آزمون
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۶ اسفند
دستیار دوره های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ )
تعویق زمان برگزاری آزمون