۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان

با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت :
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش عالی حوزه سلامت در کلان منطقه ۸ آمایشی کشور امضا شد.
با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت :
معاون آموزشی وزیر بهداشت :
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
سند محاسبات آمایشی نیروی انسانی موجب ساماندهی آموزش های پزشکی می شود
معاون آموزشی وزیر بهداشت :
اطلاعیه ثبت نام وام شهریه تحصیلی
۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
ویژه دانشجویان پردیس خودگردان
اطلاعیه ثبت نام وام شهریه تحصیلی
راه اندازی دستگاه EBUS ( سونوگرافی داخلی مجاری هوایی )
۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان
در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
راه اندازی دستگاه EBUS ( سونوگرافی داخلی مجاری هوایی )
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۹ آبان
چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور برگزار شد
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های بنیادی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۸ آبان
از مرکز سلول درمانی و پزشکی بازساختی دانشگاه
بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های بنیادی
برگزاری مراسم تودیع و معارفه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
رئیس دانشکده داروسازی
برگزاری مراسم تودیع و معارفه
با ابلاغ رئیس دانشگاه :
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
دکتر پیام خزائلی به سمت سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه منصوب شد
با ابلاغ رئیس دانشگاه :
روز ملی آمار و برنامه ریزی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
اول آبان ماه
روز ملی آمار و برنامه ریزی
افزایش همکاری شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر
در راستای سلامت شهروندان
افزایش همکاری شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمان